Connecting to the Future opleiding

16-17 november 2023, 11-12 januari en 14-15 maart 2024 (+2 te plannen dagen)

Een inten­sieve cur­sus (Engel­stalig) om je toekom­st­vaardighe­den te leren, te ontwikke­len en te oefenen.

M.b.t. de kosten voor deel­name willen we graag anders zaken doen.
Lees erover op de opleidingspagina.

Brief aan Baadaye

Een brief over geven, geluk en bewustzijn.

Connecting to the Future Project

Een warm welkom! Het doel van ons ini­ti­atief is bewust­word­ing, ken­nis, begrip en activer­ing van de vaardighe­den die we moeten ontwikke­len om bij te dra­gen aan de toekomst. Op deze web­site informeren wij u over onze bevin­din­gen, inzichten en ini­ti­atieven om u bewust te maken van de toekom­stige vaardighe­den en capaciteiten. Alle soorten bij­dra­gen wor­den op prijs gesteld. Lees meer over het project >