Connecting to the Future opleiding

18-19-20-21 september en 16-17 november 2023 en 12 januari en 15 maart 2024.

Een inten­sieve cur­sus (Engel­stalig) om je toekom­stige vaardighe­den te leren, te ontwikke­len en te oefenen.

Connecting to the Future Project

Een warm welkom! Het doel van ons ini­ti­atief is bewust­word­ing, ken­nis, begrip en activer­ing van de vaardighe­den die we moeten ontwikke­len om bij te dra­gen aan de toekomst. Op deze web­site informeren wij u over onze bevin­din­gen, inzichten en ini­ti­atieven om u bewust te maken van de toekom­stige vaardighe­den en capaciteiten. Alle soorten bij­dra­gen wor­den op prijs gesteld. Lees meer over het project >